ยินดีต้อนรับสู่ show running-config ครับ

บล็อก show running-config นี้สร้างไว้เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเทคนิคการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย Cisco ไม่ว่าจะเป็น Cisco IOS Router, Cisco Catalyst Swtich, Cisco ASA Firewall, Cisco Mars เป็นต้น รวมทั้งอาจจะมีเทคนิคการตั้งค่าอุปกรณ์ในยี่ห้ออื่น ๆ บ้างเล็กน้อยครับ

ซึ่งบทความในบล็อกนี้ก็จะรวบรวมมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของกระผมเองครับ (หากมีข้อผิดพลาดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยละกันนะครับ) และก็อยากใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมไปถึงวิธีการหรือเทคนิคการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย กับทุก ๆ คนครับ

Saturday, March 12, 2011

ทำให้ Port ที่ต่อไปเครื่องโฮสต์อัปเร็วขึ้นด้วยการใช้ switchport host

Using Switchport Host to Fix Startup Delays

switchport host

          โดยปกติของอุปกรณ์ Cisco Catalyst Switch ที่ถูกตั้งค่ามาจากโรงงานผู้ผลิตนั้น เมื่อเราทำการเชื่อมต่อหรือเสียบสาย UTP จากเครื่องโฮสต์ปลายทางเข้ากับ Port ใด Port หนึ่งของสวิตซ์ Port นั้นจะอยู่ในสถานะ UP แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมันจะต้องทำการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล Spanning Tree Protocol เป็นเวลา 50 วินาที ก่อนที่จะสามารถส่งต่อข้อมูลไปใน Port นั้น ๆ ได้ ซึ่งในการใช้งานกับเครื่องโฮสต์ปลายทางบางประเภท นั้นมีความต้องการในการรับ-ส่งข้อมูลที่รวดเร็วกว่านั้น ไม่สามารถหรือไม่สะดวกที่จะรอเป็นเวลา 50 วินาทีได้ ในวันนี้ผมจะมาแนะนำการตั้งค่าเพื่อที่จะลดเวลาในส่วนนี้ลงไป ด้วยการใช้งานคำสั่ง switchport host นั่นเองครับ

          เนื่องจากการใช้งาน Spanning Tree Protocol นั้น เมื่อทำการเชื่อมต่อเครื่องโฮสต์ปลายทางเข้าสู่แต่ละ Port แล้ว แต่ละ Port ของสวิตซ์จะในสถานะ UP แต่จะยังไม่สามารถส่งต่อข้อมูลได้ โดยจะอยู่ในสถานะ Blocking 20 วินาที และ Listening 15 วินาที และ Learning 15 วินาที (รวมทั้งหมด 50 วินาที) ก่อนที่จะเข้าสู่สถานะ Forwarding จึงจะสามารถส่งต่อข้อมูลได้ ซึ่งในการใช้งานบางประเภทมีความต้องการที่จะส่งต่อข้อมูลที่เร็วกว่านี้ โดยเราสามารถใช้คุณสมบัติ spanning tree portfast ในการทำให้แต่ละ Port นั้นอยู่ในสถานะส่งต่อข้อมูลเร็วขึ้นได้ โดยคุณสมบัติ spanning tree portfast นั้นจะทำให้ Port นั้นอยู่ในสถานะ Forward ในทันที (ข้ามขั้นตอน listening และ learning ไป) ซึ่งเหมาะที่จะใช้สำหรับ Port ที่เชื่อมต่อไปยัง เครื่องโฮสต์ปลายทางหรือเครื่อง Server เพื่อที่จะให้เครื่องเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายได้รวดเร็วขึ้น

          แต่คำสั่งที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นั้น เป็นคำสั่ง switchport host ซึ่งสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ Cisco IOS Version 12.1(19)EA1 เป็นต้นมา โดยเป็นคำสั่งที่ Cisco ออกแบบขึ้นมาเพื่อไว้ใช้สำหรับ Port ที่เชื่อมต่อไปยังเครื่องโฮสต์ปลายทางโดยเฉพาะ โดยการใช้คำสั่งนี้สวิตซ์จะไปทำการเปิดหรือปิดคุณสมบัติบางอย่างที่เหมาะสมแก่การเชื่อมต่อไปยังเครื่องโฮสต์ปลายทางให้โดยอัตโนมัติ เช่น การเปิดคุณสมบัติ spanning tree portfast ให้โดยอัตโนมัติ และทำการเลือกโหมดการทำงานของอินเทอร์เฟสเป็น access port ให้ทันที ซึ่งไม่ควรนำคำสั่งนี้ไปใช้กับ Port ที่เชื่อมต่อไปยังสวิตซ์หรือฮับตัวอื่น ๆ โดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจจะทำให้เกิด loop ขึ้นบนระบบเครือข่ายของเราได้นะครับ

คำสั่ง switchport host นี้ จะไปทำการกำหนดค่าต่าง ๆ บนสวิตซ์ ดังนี้

  1. ตั้งค่าให้อินเทอร์เฟสนั้นทำงานใน access mode
  2. เปิดการใช้งาน spanning tree portfast
  3. ปิดการใช้งาน etherchannel

          สำหรับขั้นตอนการตั้งค่านั้น ไม่ยุ่งยากเลยครับ เพียงแค่เข้าไปยังอินเทอร์เฟสที่จะใช้ในการเชื่อมต่อไปยังเครื่องโฮสต์ปลายทางจากนั้นก็ใช้คำสั่งนี้ได้เลยครับ

ตัวอย่าง
Switch(config)# interface FastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport host
switchport mode will be set to access
spanning-tree portfast will be enabled
channel group will be disabled

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#do show run interface Fa0/1
Building configuration...

Current configuration : 141 bytes
!
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
spanning-tree portfast
end

          จากตัวอย่างด้านบน เป็นการตั้งค่า switchport host บนอินเทอร์เฟส Fa0/1 ซึ่งคำสั่ง switchport host นี้จะไปทำการตั้งค่าให้อินเทอร์เฟสนั้นทำงานใน access mode และ เปิดการใช้งาน spanning tree portfast ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการใช้คำสั่ง show running-config  ตามตัวอย่างครับ

No comments:

Post a Comment